Uw mandje

Responsieve klantendienst 🇳🇱

10% KORTING NU MET DE CODE SPG10

4,8/5 ★★★★★

Algemene verkoopvoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Tabloide. Doorheen de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Tabloide. Tabloide biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpprogramma’s en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neemt u deel aan onze “Dienst” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden”, “Bepalingen”), met inbegrip van eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via hyperlinks daaraan zijn gekoppeld. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site surfen, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van deze site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dient u geen toegang te verkrijgen tot de website of gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. Indien deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, zullen ook onder deze Voorwaarden vallen. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het bekendmaken van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op onze eigen servers die op groene energie draaien.

ARTIKEL 1 – VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch zult u bij het gebruik van de Dienst enige wet in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om een persoon op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de diensten te ontzeggen.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen, en dat dit gepaard gaat met (a) overdrachten over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn opgenomen voor uw gemak, en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

ARTIKEL 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site beschikbaar is. De inhoud van deze site is louter informatief en mag niet worden beschouwd als de enige bron van informatie voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeuriger, vollediger en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dat op eigen risico.

Deze site kan enige informatie uit het verleden bevatten. Deze informatie uit het verleden is, gezien de aard ervan, niet actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud van de Dienst) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons Retourbeleid.

Wij hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op onze winkel staan zo duidelijk mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat uw computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten aan om het even welke persoon, en in om het even welk geografisch gebied of rechtsgebied, te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een product niet meer aan te bieden. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar wettelijk verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u verkrijgt of aanschaft aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 – JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen onder meer betrekking hebben op bestellingen door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen waarvoor hetzelfde facturerings- en/of verzendingsadres wordt gebruikt. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig lijken te zijn van handelaars, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle bestellingen die u in onze winkel plaatst. U stemt ermee in uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons retourbeleid.

ARTIKEL 7 – OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen u toegang verlenen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang tot dergelijke hulpmiddelen verstrekken op een “as is” en “as available” basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij zullen geen wettelijke aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke optionele hulpmiddelen van derden.

Als u gebruik maakt van optionele hulpmiddelen die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke hulpmiddelen door de desbetreffende derde aanbieder(s) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en hulpmiddelen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Sommige van de inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of de nauwkeurigheid van deze sites te controleren of te evalueren, en wij geven geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de website, het product, de dienst of enig ander item dat toegankelijk is op of vanaf dergelijke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of nadeel gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties uitgevoerd in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE VOORSTELLEN VAN GEBRUIKERS

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden) of indien u, zonder ons verzoek, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk “Feedback”), verleent u ons te allen tijde het onbeperkte recht om de Feedback die u ons verzendt te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van enige Commentaar te handhaven; (2) compensatie te betalen aan wie dan ook voor enige geleverde Commentaar; of (3) te reageren op enige Commentaar.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, menen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, kwetsend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of deze Algemene Voorwaarden.

U stemt ermee in om commentaren te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een bijbehorende website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders of proberen ons en/of derden te misleiden over de herkomst van uw opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor commentaren die u plaatst of die een derde plaatst.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om onze Privacy Policy te bekijken.

ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Het kan voorkomen dat informatie op onze site of de Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren, indien informatie op de Dienst of een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour, de modifier ou de clarifier les informations dans le Service ou sur tout autre site web associé, incluant mais ne se limitant pas aux informations sur les prix, sauf si requis par la loi. Aucune date définie de mise à jour ou d’actualisation dans le Service ou sur tout autre site web associé ne devrait être prise en compte pour conclure que les informations dans le Service ou sur tout autre site web associé ont été modifiées ou mises à jour.

ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het u verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) om aan te zetten tot of deel te nemen aan illegale handelingen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, -regel of -verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden om de functionaliteit of de werking van de Dienst of enige verwante, onafhankelijke of Internet-website in gevaar te brengen; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) om te spammen, phishen, kapen, informatie af te persen, op het web (of een andere bron) te surfen, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om veiligheidsmaatregelen van onze Service, een andere website of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de Dienst geheel voor uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die aan u worden verstrekt via de Dienst worden (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door ons) verstrekt op een “zoals het is” en “zoals het beschikbaar is” basis voor uw gebruik zonder vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Tabloide, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, verloren besparingen, verloren gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld via de Dienst, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims die ontstaan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

ARTIKEL 14 – SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Tabloide, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover de wet dit toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, waarbij een dergelijke afscheiding geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

ARTIKEL 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat u tekortschiet, of indien wij vermoeden dat u niet in staat bent de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan u beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn, en/of kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden of enig ander beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze site of in verband met de Dienst vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden)

Elke dubbelzinnigheid bij de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten via welke wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 66 rue de Miromesnil, 75008 PARIS, Frankrijk.

ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het bekendmaken van wijzigingen aan deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

ARTIKEL 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten worden gericht aan ons op contact@tabloide.nl

ARTIKEL 21 – VORDERINGEN EN LEVERINGEN

De levering duurt tussen 5 en 40 dagen.

Vóór 6 weken kunnen geen aanspraken op levering worden gemaakt. Na 6 weken, als u uw bestelling nog steeds niet heeft ontvangen, bieden wij u een retourzending of een terugbetaling aan.

De terugbetaling zal binnen de 14 dagen gebeuren indien het pakket als verloren wordt beschouwd.

Levering geschiedt door verschillende transporteurs in Frankrijk. Wij verschepen hoofdzakelijk uit China. In dat geval kunnen douanekosten van toepassing zijn. In dit geval zal Tabloide u de douanekosten vergoeden tot een maximum van 25e. Sommige schilderijen worden vanuit Frankrijk naar ons atelier in Joué-lès-Tours verscheept.

Wij streven ernaar om alleen nieuwe schilderijen te maken vanuit ons atelier in Frankrijk. Wij hopen tegen 2022 100% van onze schilderijen Made In France te kunnen leveren.

U heeft 45 dagen de tijd om ons mede te delen dat u uw bestelling niet heeft ontvangen. Indien u binnen deze termijn geen klacht indient, wordt de bestelling geacht te zijn geleverd.

ARTIKEL 22 – OORSPRONG VAN DE PRODUCTEN

Wij werken met een Franse en een Chinese werkplaats. Een deel van de catalogus wordt nog steeds vanuit China verzonden. Wanneer u uw bestelling plaatst, aanvaardt u mogelijke douanekosten.

Als u een Made In France schilderij wilt, kies dan een schilderij uit deze lijst: https://tabloide.de/attribut/made-in-france/

Wij streven ernaar om alleen nieuwe schilderijen te maken vanuit ons atelier in Frankrijk. Wij hopen tegen 2022 100% van onze schilderijen Made In France te kunnen leveren.

ARTIKEL 23 – TERUGBETALINGEN

In geval van terugzending van een product zullen wij binnen 14 dagen na ontvangst van het product door ons, terugbetalen.

Wij aanvaarden geen terugbetaling als het pakket meer dan 6 weken vertraagd is, maar als het pakket vóór deze datum door de vervoerder als verloren wordt gemeld, zullen wij het terugstorten. In het geval dat u een terugbetaling verkiest, zullen wij de bestelling binnen 14 dagen terugbetalen via dezelfde gebruikte betalingsmethode.

Na 6 weken wordt het pakket als verloren beschouwd en kunt u een terugbetaling aanvragen via onze klantendienst.

ARTIKEL 24 – NIETIGVERKLARING

Annulering van bestellingen is alleen mogelijk indien u binnen 2 uur na het plaatsen van uw bestelling contact met ons heeft opgenomen. In geval van annulering behouden wij ons het recht voor de transactiekosten niet terug te betalen.

ARTIKEL 25- HERROEPING

Voor elk verzoek tot intrekking kunt u contact met ons opnemen via contact@tabloide.nl

25.1- Wettelijke termijn voor het herroepingsrecht

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw producten om uw herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat u uw beslissing hoeft te rechtvaardigen of een boete hoeft te betalen. Wanneer u binnen deze termijn van 14 dagen hebt meegedeeld dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, beschikt u over 14 dagen extra om het product of de producten waarop de herroeping betrekking heeft, terug te zenden.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op klanten buiten de Europese Unie.

25.2 – Contractuele herroepingstermijn

Op tabloide.nl bieden wij u de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten gebruik te maken van uw herroepingsrecht. U heeft dan nog 14 dagen de tijd, gerekend vanaf de datum van de mededeling van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, om het (de) betrokken product(en) terug te zenden.

In het geval van een bestelling van meerdere producten op tabloide.nl, gaat de termijn van 14 dagen om uw beslissing tot herroeping mee te delen in op de datum van ontvangst van het laatste product.

De procedures voor de uitoefening van uw herroepingsrecht zijn uiteengezet in 24.3.

25.3 Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrecht

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de in 24.2 bedoelde termijn, zal slechts de prijs van het (de) gekochte product(en) en de verzendkosten worden terugbetaald, terwijl de kosten voor het terugzenden van het (de) product(en) voor uw rekening zullen blijven.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke en volledige staat verkeren (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) zodat ze als nieuw kunnen worden verkocht en, indien mogelijk, vergezeld gaan van een kopie van de aankoopfactuur voor een optimaal beheer. In geval van waardevermindering van het product ten gevolge van een behandeling die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van het product vast te stellen, kan uw aansprakelijkheid in het gedrang komen.

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen op om het even welke wijze, en in het bijzonder per post of per e-mail aan contact@tabloide.nl, waarbij u ondubbelzinnig uiting geeft aan uw wens tot herroeping en de bestelling vermeldt waarop deze herroeping betrekking heeft.

Zodra het herroepingsformulier of de herroepingsverklaring binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aan tabloide is verzonden, dient u het/de betreffende product(en) binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van het herroepingsformulier of de herroepingsverklaring aan tabloide.nl te retourneren.

Overeenkomstig Verordening nr. 1182/71/EEG van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden :
1° De dag waarop de overeenkomst is gesloten of de dag waarop de goederen zijn ontvangen, wordt niet meegerekend in de termijn bedoeld in artikel L. 221-18 ;
2° De termijn gaat in bij de aanvang van het eerste uur van de eerste dag en eindigt bij het einde van het laatste uur van de laatste dag van de termijn;
3° Indien deze termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Wanneer de informatie over het herroepingsrecht niet onder de in artikel L. 221-5, 2°, vastgestelde voorwaarden aan de consument is verstrekt, wordt de herroepingstermijn verlengd met twaalf maanden te rekenen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke, overeenkomstig artikel L. 221-18 vastgestelde herroepingstermijn.
Indien deze informatie echter tijdens deze verlenging wordt verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn aan het einde van een periode van veertien dagen, ingaande op de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.

De bewijslast dat het herroepingsrecht overeenkomstig artikel L. 221-21 is uitgeoefend, rust op de consument.

25.5 – Retouradres

Neem contact op met onze Klantendienst door hier te klikken of door een e-mail te sturen naar contact@tabloide.nl voor details over de procedure.

25.6 – Weigering van colli

In geval van een herroeping zijn de retourkosten voor uw rekening en worden deze automatisch in mindering gebracht op uw terugbetaling, zelfs indien de oorspronkelijke verzendkosten werden aangeboden. Deze retourkosten zijn vastgesteld op 15 euro.

Als uw weigering te wijten is aan een anomalie op de verpakking of uw product 

In dit geval zijn de retourverzendkosten voor rekening van tabloide. Voor meer informatie over de afhandeling van uw dienst na verkoop kunt u contact met ons opnemen via contact@tabloide.nl

25.6 – Restituties

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal tabloide.nl u de betaalde bedragen (inclusief leveringskosten) terugbetalen uiterlijk 14 dagen na de datum waarop tabloide.nl op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen en met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als voor de bestelling is gebruikt (tenzij u uitdrukkelijk instemt met terugbetaling via een ander betaalmiddel). Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld tot het product is teruggevonden of tot u een bewijs van verzending van het product overlegt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Tabloide is niet verplicht extra kosten te vergoeden indien u uitdrukkelijk heeft gekozen voor een bezorgmethode die duurder is dan de standaard bezorgmethode die op tabloide.com wordt aangeboden.

Tabloide is niet verplicht om u de douanerechten bij herroeping te vergoeden. Om terugbetaling of kwijtschelding van rechten te verkrijgen, moet u zich wenden tot het douanekantoor of de douanedienst die de schuld heeft gemeld.

Er wordt echter gepreciseerd dat in geval van volledige of gedeeltelijke betaling met cadeaucheques, deze niet in contant geld, per cheque of per bankkaart kunnen worden terugbetaald. De terugbetaling van aankopen met cadeaubonnen geschiedt uitsluitend in de vorm van cadeaubonnen voor een bedrag dat identiek is aan het bedrag dat in deze vorm is betaald.

Zendingen onder rembours worden om geen enkele reden aanvaard.

ARTIKEL 26 – WETTELIJKE GARANTIES

De op de site tabloide.nl verkochte producten zijn onderworpen aan de wettelijke conformiteitsgarantie van de artikelen L.217-4 en volgende van de Franse consumentenwetgeving en aan de garantie tegen verborgen gebreken van de artikelen 1641 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek.

In overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen, is Tabloide.nl aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van uw product gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop.

Er zij aan herinnerd dat in het kader van de wettelijke garantie van overeenstemming, de consument :

– beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen om een vordering in te stellen tegen de verkoper;

– kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, met inachtneming van de in artikel L. 217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht genoemde kostenvoorwaarden ;

– is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van de goederen gedurende deze periode.

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die eventueel voor uw goederen geldt.

Er zij aan herinnerd dat de consument kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en dat hij in dat geval kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze garantie geeft u het recht om uw product gratis te laten repareren of omruilen, met inachtneming van de wettelijk bepaalde kostenvoorwaarden. Indien de reparatie of omruiling niet mogelijk is of niet binnen een maand is uitgevoerd, zal Tabloide de prijs van uw product terugbetalen.

Voor goederen die tweedehands of opnieuw in goede staat gebracht zijn en na 6 maanden vanaf de datum van aankoop van het product, is het aan u om het bestaan van het vermeende gebrek aan overeenstemming op het moment van aankoop aan te tonen.

Om van deze garantie gebruik te maken, moeten de producten worden teruggestuurd naar INGENIUS – 66 rue de Miromesnil, 75008 PARIS met de aankoopfactuur. Per post teruggestuurde producten moeten zodanig zijn verpakt dat zij in goede staat kunnen worden vervoerd. In dat geval worden de kosten voor het terugzenden van het product vergoed op basis van het gefactureerde tarief en na overlegging van de bewijsstukken.

U kunt ook gebruik maken van de garantie tegen verborgen gebreken binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. Het is aan u om te bewijzen dat het gebrek bestond op het moment van aankoop, dat het verborgen was en dat het het product onbruikbaar maakt. De bepalingen van dit artikel beletten u niet gebruik te maken van het in artikel 24 bedoelde herroepingsrecht.

ARTIKEL 27 – PERSOONSGEGEVENS

De persoonlijke informatie en gegevens die op u betrekking hebben, zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en onze commerciële relaties. Zij kunnen worden doorgegeven aan ondernemingen die aan deze betrekkingen bijdragen, zoals ondernemingen die belast zijn met de uitvoering van diensten en opdrachten voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en om ons in staat te stellen de diensten die wij u aanbieden en de informatie die wij u toesturen, te verbeteren en te personaliseren.

Overeenkomstig de geldende regelgeving moet uw verzoek ondertekend zijn en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs waarop uw handtekening voorkomt, en moet het adres worden vermeld waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. U krijgt dan binnen 2 maanden na ontvangst van het verzoek een antwoord toegestuurd.

Bestaan van een “niet bellen” lijst

Indien uw telefoonnummer wordt verzameld bij het aanmaken van uw account of het plaatsen van uw bestelling, informeren wij u dat uw telefoongegevens alleen zullen worden gebruikt voor de correcte uitvoering van uw bestellingen of om contact met u op te nemen teneinde u nieuwe diensten aan te bieden. Onverminderd het bovenstaande wordt u er overeenkomstig de wettelijke bepalingen van in kennis gesteld dat u zich desgewenst kunt laten opnemen op de lijst van personen die zich verzetten tegen telefonische colportage. U kunt zich gratis inschrijven op deze lijst, die verplicht is voor alle beroepsbeoefenaren, met uitzondering van degenen met wie u reeds een contract hebt gesloten.

ARTIKEL 28 – TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN – BEMIDDELING

Toepasselijk recht: Dit contract is onderworpen aan het Franse recht. De taal van dit contract is het Frans. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

In geval van een geschil met betrekking tot een Bestelling, moet de Klant eerst contact opnemen met Tabloide, om een minnelijke schikking te vinden, via e-mail op contact@tabloide.nl

Overeenkomstig artikel L.612-1 van het consumentenwetboek heeft de consument, onder voorbehoud van artikel L.152-2 van het consumentenwetboek, het recht om binnen een termijn van minder dan een jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht bij de verkoper een verzoek in te dienen voor een minnelijke schikking door bemiddeling.

Deze instelling heeft SAS Médiation Solution bij haar onder nummer 1674/2010 geregistreerde lidmaatschap aangewezen als entiteit voor consumentenbemiddeling.

Om een zaak aan de Ombudsman voor te leggen, moet de consument zijn verzoek formuleren:

Of schriftelijk aan :

Sas Médiation Solution

222 chemin de la bergerie

01800 Saint Jean de Niost

Tel. +33 04 82 53 93 06

– Of per post naar: contact@sasmediationsolution-conso.nl

– Of door het invullen van het online formulier “Een zaak voorleggen aan de Ombudsman” op de website https://www.sasmediationsolution-conso.nl[…]

Ongeacht het gebruikte verwijzingsmiddel, moet de aanvraag :

– Het postadres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager,

– Naam en adres en inschrijvingsnummer bij Sas Mediation Solution van de betrokken beroepsbeoefenaar,

– Een korte uiteenzetting van de feiten. De consument moet de bemiddelaar vertellen wat hij of zij van de bemiddeling wil en waarom,

– Kopie van de eerdere vordering,

– alle documenten aan de hand waarvan de aanvraag kan worden onderzocht (bestelbon, factuur, betalingsbewijs, enz.)

Platform voor onlinegeschillenbeslechting: Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting opgericht, dat de onafhankelijke buitengerechtelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren in de Europese Unie vergemakkelijkt.

Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Gratis levering

vanaf 90 Euro aankoop*

Responsieve en Nederlandse, Belgische klantendienst 🇳🇱

6/7 dagen per e-mail

Levering Nederland, België

Levering in heel Nederland, België

100% veilig

PayPal / MasterCard / Visa

10% korting op de hele winkel!

Word lid van onze VIP-klantenlijst en profiteer van onze exclusieve aanbiedingen, promoties en privéverkopen en ontvang uw welkomstgeschenk.