Uw mandje

Responsieve klantendienst 🇳🇱

10% KORTING NU MET DE CODE RDA10

4,8/5 ★★★★★

Wettelijke informatie

PUBLISHER

Voor alle informatie in verband met de werking van de site kunt u contact opnemen met: contact@tabloide.nl

De Tabloide website wordt geproduceerd door de vennootschap INGENIUS SAS SIREN 851 736 504 waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 66 rue de Miromesnil, 75008 PARIS met een maatschappelijk kapitaal van 3000€.

BTW-nummer : FR22851736504

Directeur van de publicatie: Tristan Gatellier

HOSTING

De site wordt gehost door :

VULTR https://www.vultr.com/

Parijse servers

CONTACT

Voor elk verzoek betreffende uw bestellingen kunt u contact met ons opnemen via e-mail op contact@tabloide.nl

Voor elk partnerschap verzoek kunt u contact met ons opnemen via e-mail op contact@tabloide.nl of per telefoon: Let op +33 07 80 99 65 35 dat wij niet kunnen beantwoorden voor vragen over uw bestellingen op dit nummer.

GEBRUIKSVOORWAARDE

Door deze site te gebruiken erkent de bezoeker kennis te hebben kunnen nemen van deze gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Tabloide.nl streeft ernaar om, naar beste vermogen, dat de informatie op deze site juist en up-to-date is, en behoudt zich het recht voor om de inhoud te corrigeren op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Tabloide.nl kan echter niet instaan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die op deze site ter beschikking wordt gesteld. Bijgevolg wijst Tabloide.nl alle verantwoordelijkheid af:

  • Voor elke onderbreking van de site-voorkomen van bugs
  • Voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de informatie die op de site beschikbaar is
  • Voor schade als gevolg van frauduleuze inbraak door een derde die leidt tot een wijziging van de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld
  • En meer in het algemeen voor elke directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaken, de oorsprong, de aard of de gevolgen; met inbegrip van met name de kosten die kunnen voortvloeien uit de aankoop van goederen die op de site worden aangeboden, winstderving, klantenverlies, gegevensverlies of elk ander verlies van immateriële activa die kunnen voortvloeien uit de toegang van wie dan ook tot de site, de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen of de eer die wordt toegekend aan informatie die direct of indirect van deze laatste afkomstig is.

LINKS

De site kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Voor zover Tabloide.nl deze externe sites en bronnen niet kan controleren, kan Tabloide.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze externe sites en bronnen, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op of van deze externe sites of bronnen. Bovendien kan Tabloide.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies, bewezen of vermeend, als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze externe sites of bronnen.

RECHT VAN EIGENDOM

De site en de software die in verband daarmee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die beschermd is door het geldende recht inzake intellectuele eigendom of door enig ander recht. Zo, tenzij anders vermeld, de intellectuele eigendomsrechten op de documenten die in de site en elk van de elementen die zijn gemaakt voor deze site zijn het exclusieve eigendom van Tabloide.nl, die geen enkele licentie of enig ander recht dan die van het raadplegen van de site verleent. In het bijzonder zijn de handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die op de site worden genoemd eigendom van de betreffende Tabloide.nl entiteiten. De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privé-gebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Het is eveneens verboden de broncode te kopiëren, te wijzigen, afgeleide werken te maken, te onderwerpen aan reverse engineering of assemblage of op een andere manier te trachten de broncode te achterhalen (behalve zoals voorzien door de wet), te verkopen, af te staan, in sublicentie te geven of op eender welke manier enig recht met betrekking tot de software over te dragen. Zo is het ook verboden om de software te wijzigen of om gewijzigde versies van de software te gebruiken, met name (zonder dat deze opsomming limitatief is) met het oog op het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de dienst en om toegang te krijgen tot de site op een andere manier dan via de interface die u door Tabloide.nl voor dit doel ter beschikking wordt gesteld.

FOTOCREDITS EN BRONNEN

De actualisering van deze pagina is niet geautomatiseerd met die van de op de site gepresenteerde foto’s. De site kan foto’s van verschillende fotografen bevatten, afhankelijk van het seizoen. Informatie over de identiteit van de fotografen is op verzoek verkrijgbaar bij de klantenservice.

GEGEVENSVERWERKING EN VRIJHEDEN

De persoonsgegevens die de internetgebruiker eventueel aan Tabloide.nl moet verstrekken om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken, vallen onder de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, gegevensbestanden en individuele vrijheden. In dit verband heeft de internetgebruiker het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die hem betreffen; hij kan dit recht op elk moment uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres Bescherming van persoonsgegevens Tabloide.nl – Service Communication: 66 rue de Miromesnil, 75008 PARIS

COOKIES

  • De Site is ook ontworpen om bijzonder goed in te spelen op de behoeften van de klanten. Daartoe maakt Tabloide gebruik van browsercookies (d.w.z. het achterlaten van sporen op de computerapparatuur van de klant). Het doel van de cookie is om uw bezoek aan de Site en aan de verschillende pagina’s van de Site aan te duiden, teneinde :
  • de gepersonaliseerde dienstverlening aan de cliënten te verbeteren
  • Om het publiek van de Site te meten.
  • Bij het eerste bezoek aan de Site wordt de Klant ingelicht over het gebruik van deze tracers en over het feit dat het verder surfen op de Site impliceert dat hij het gebruik ervan aanvaardt.
  • De Klant kan het gebruik ervan weigeren, met name door zijn apparatuur te configureren. Zij kunnen de cookies ook verwijderen in de instellingen van hun apparatuur.
  • Indien u cookies weigert te aanvaarden, kan Tabloide.nl niet garanderen dat u alle functies van de Site zult kunnen gebruiken.

NEWSLETTERS

Onze nieuwsbrieven worden per e-mail verzonden aan gebruikers die vragen zich op de nieuwsbrief te abonneren. Deze e-mails worden verstuurd onder de handelsnaam Tabloide.nl,

U kunt zich op elk moment uitschrijven door de link onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.

REALISATIE

Ingenius Marketing: Ingenius is het beste Wordpress bureau in Parijs. Ingenius helpt bedrijven, startups en ondernemers om websites of digitale etalages te bouwen die goed presteren op het vlak van klantenwerving.

Tabloide.nl draait op de SalesGenius®-oplossing van het woocommerce-agentschap Ingenius.

Gratis levering

vanaf 90 Euro aankoop*

Responsieve en Nederlandse, Belgische klantendienst 🇳🇱

6/7 dagen per e-mail

Levering Nederland, België

Levering in heel Nederland, België

100% veilig

PayPal / MasterCard / Visa

10% korting op de hele winkel!

Word lid van onze VIP-klantenlijst en profiteer van onze exclusieve aanbiedingen, promoties en privéverkopen en ontvang uw welkomstgeschenk.